Lidmaatschap


Wat houdt een lidmaatschap nu allemaal precies in?

De Contributie

Allereerst betaal je natuurlijk contributie,  bij onze vereniging hebben we een maand-contributie.
De hoogte van de contributie is afhankelijk van het lidmaatschap en hoeveel keren je per week deel neemt aan de trainingen.

TARIEVEN 2024

Groep: Aantal trainingen winterseizoen* Aantal trainingen zomerseizoen* Contributie per maand:
Recreatief Maximaal 1x per week Maximaal 1x per week € 20,90
Wedstrijdselectie 2 Maximaal 2x per week Maximaal 2 of 3x per week** € 25,30
Wedstrijdselectie 1 Maximaal 1x per week Maximaal 1x per week € 16,50
Masters Wedstrijd
Master – Trim
Maximaal 2x per week
Maximaal 1x per week
Maximaal 2 of 3x per week**
Maximaal 1x per week
€ 19,80
€ 16,50

* =           Het aantal trainingen per week is indicatief, tijdens feestdagen, vakanties en gedurende de zomerperiode kunnen deze aantallen afwijken of  trainingen vervallen. Tijdens de zomervakantie kan de trainingsfrequentie lager zijn.

** =           Het maximaal aantal training per week is standaard 2 maal per week maar kan op uitnodiging van de trainer uitgebreid worden.

Wat houdt het lidmaatschap in?

Door lid te zijn van de vereniging mag je natuurlijk meedoen aan de trainingen, als je wilt wedstrijden en natuurlijk alle andere activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Zodra je lid wordt van de club dan ontvang je een badmuts van de club. Ga je wedstrijden zwemmen dan ben je verplicht een t-shirt en tas te dragen tijdens de wedstrijden. Deze zaken worden aangedragen door de club. Voor deze zaken wordt een borg gerekend van 50 euro.

Wijzigingen

Ga je verhuizen,  wil je het lidmaatschap aanpassen, krijg je een ander mailadres, telefoonnummer of wil je een startvergunning?
Dan kun je dit doorgeven aan de ledenadministratie, door middel van een speciaal formulier: “Mutatieformulier lidmaatschap”.
De aanvraag van een startvergunning kan alleen door het invullen van het mutatieformulier KNZB lidmaatschap.
Beide formulieren zijn hier te downloaden.

De ledenadministratie is in handen van:
Ingeborg Plasmans
Mail de ledenadministratie

Opzeggingen:

Afmeldingen kunnen alleen via het online-formulier ingestuurd worden, het formulier vindt u op www.dehokseberg.nl/afmelding
Afmelden kan alleen per 1ste van de maand en er is een opzegtermijn van 1 maand

Lidmaatschap KNZB

Zwem en Polo club “de Hokseberg” is lid van de overkoepelende sportbond KNZB.
Dit betekend dat elk lid automatisch ook lid is de de KNZB.Het lidmaatschap van de KNZB is een jaarlidmaatschap die van 1 januari tot 31 december loopt, het lidmaatschap is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van de vereniging.
Wij brengen de kosten voor dit lidmaatschap één op één in rekening bij de leden.
Je leeftijd en of je wel of niet deel neemt aan officiële wedstrijden bepalen welk tarief je betaald. Hieronder de tarieven voor 2024. Aan het begin van het jaar, of zodra je lid wordt, incasseert onze penningmeester het verschuldigde bedrag.
Het is altijd mogelijk om gedurende het jaar het KNZB lidmaatschap zonder startvergunning om te zetten naar een KNZB lidmaatschap met startvergunning. Andersom is dat alleen mogelijk als je dit voor 30 november aangeeft bij de ledenadministratie.
De wijziging gaat dan in per 1 januari van het daarop volgende jaar.

TARIEVEN 2024

  tot 12 jaar 12 jaar en ouder
KNZB zonder Startvergunning € 19,20 € 19,20
KNZB met Startvergunning  € 21,30  € 61,25