Statuten en Huishoudelijk Reglement


Zoals bij elke vereniging zijn er bepaalde zaken vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Het bestuur en de leden zijn gebonden aan de Statuten, de Algemene Ledenvergadering stelt het Huishoudelijk Reglement vast die de leden dienen te volgen.
Beiden zijn op deze pagina te vinden.
Bij het aangaan van het lidmaatschap gaat u akkoord met beiden.

Voor vragen rondom de Statuten en het Huishoudelijk Reglement kunt u terecht bij de Secretaris.

Statuten ZPCH

Huishoudelijk Reglement ZPCH (per 12-04-2018)