Zwemcommissie


De zwemcommissie is binnen de vereniging verantwoordelijk voor de uitvoerende taken rondom deelname aan wedstrijden, de organisatie van thuiswedstrijden, wedstrijdadministratie, opleiding en begeleiding van officials en alles rondom de trainingen.
De commissie is daarnaast een adviesorgaan voor het bestuur rondom zwemtechnische zaken.
De zwemcommissie wordt gevormd door de volgende personen.

Voorzitter Zwemcommissie:

Adri Pasman

Mail de Voorzitter Zwemcommissie

Coördinator Wedstrijden:
Adri Pasman

Mail de Coördinator Wedstrijden

Coördinator Officials en Vervoer
Mevr. I.S. Viergever
Passestraat 34
8081 VK Elburg
06-48802187
Mail de Coördinator Officials en Vervoer
Wedstrijd Secretariaat
Vacant

Mail de Wedstrijd Secretaris

Hoofdtrainer:
Mevr. M.C. Strijkert
Talksteenstraat 6
8084 JW ’t Harde
0525-842634
Mail de Hoofdtrainer
Wedstrijd Secretariaat
Mevr. Hellen Peters
Tra 10
8084 CX ’t Harde
0525-633457

Elk commissielid heeft zijn of haar eigen taken:
Voor vragen rondom de inschrijvingen, uitnodigingen en wedstrijd administratie kunnen jullie terecht bij de Coördinator Wedstrijden.
De hoofdtrainers is verantwoordelijk voor alles rondom de trainingen,
Over de inzet van officials of over het vervoer van de wedstrijden kun je contact opnemen met de Coördinator Officials en Vervoer.
Het Wedstrijd Secretariaat is het aanspreekpunt voor de thuiswedstrijden en heeft de leiding over de wedstrijdorganisatie van de thuiswedstrijden.
De Voorzitter Zwemcommissie is het contact punt met het bestuur en geeft vanuit die functie sturing aan de commissie, voor alle beleidsmatige en overige vragen kunt u dus bij de Voorzitter Zwemcommissie terecht.