Maandelijkse archieven: juni 2018


Penningmeester gevonden!

Donderdag 14 juni organiseerde wij een extra ledenvergadering in verband met de vacature voor de functie van Penningmeester. Met grote opluchting kunnen wij jullie melden dat Leon Bos zich beschikbaar heeft gesteld voor deze functie en dat de ALV ingestemd heeft met zijn benoeming. Komende periode zal Leon zich aan jullie voorstellen en zal hij door Marjan worden ondersteund bij het overnemen van haar taken. Naast dit geweldige nieuws, hebben we ook met elkaar gesproken over de zorgen die er zijn rondom vrijwilligers. Want: hoe zorgen we er met elkaar (zwemmers, ouders, vrijwilligers en bestuur) voor dat we kunnen blijven […]