Algemene ledenvergadering 2020


De geplande ledenvergadering van dit voorjaar kon geen doorgang vinden.
Als alternatief organiseert het bestuur nu op 23 september 2020 een vervangende ledenvergadering.

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om aanwezig te zijn.
Om voldoende ruimte te kunnen geven wordt de vergadering op een andere locatie gehouden dan gebruikelijk.

Maranathakerk
Bovendwarsweg 2C
8084 JB `t Harde

Aanvang: 20.30 uur

Agenda Algemene Ledenvergadering 2020

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

jaarverslag 2019

contributievoorstel 2020

De financiële stukken kunt u op aanvraag inzien.

Met vriendelijke groet,

Bennie Vriesema

 
Secretaris | Zwem en Polo Club “de Hokseberg”

Postbus 42 | 8084 ZG ’t Harde

secretariaat@dehokseberg.nl
http://www.dehokseberg.nl